БЕЗЖИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА СИСТЕМА СМАРТ

SG-715 Модул безжичен приемник

 • Свързва всеки стандартен контролен панел и безжичните прибори от серията SG-700 и панелът става и безжичен.
 • релейните изходи за всяка безжична зона се свързват към съответната жична зона на конвенционалния панел. Изход за дистационно въоръжаване/разоръжаване на панела.
 • Работен режм - въоръжен/разоръжен.
 • Работи в теснолентов АМ режим със суперхетеродинна схема.
 • Систима за кодиране "скачащ" код с над един милион комбинации.
 • Контролира 16 безжични прибора - детектори, сирени и др.
 • 8 Светодиодни индикатори за въоръжен/разоръжен и всички алармени събития
 • Двойна дисплей функция за паднала батерия на сензорен приемник и отделен сензор.
 • Вградени NC изходи за Паник, Пожар, Аларма, паднала батерия на сензор, въоръже/разоръжен за управление на контролния панел.
 • Работна честота 433,92Mhz.
 • 433.92Mhz
 • Цена 39,00 лв

SG-718 Цифров безжичен детекторна движение със защита PET

 • Нова технология на A/D преобразувател към CPU чипа цифров филтър и софуеърен анализ за висока устойчивост срещу фалшиви сигнали.
 • Три програмируеми изхода и един изход за сирена.
 • С широка 100 градусова леща покрива 12 м.
 • Двоен PIR елементл
 • Защита от радиосмущения.
 • Вградена тамперна защита.
 • Монтажен елемент.
 • Малка консумация.
 • LED индикация за тест и паднала батерия.
 • Цена 30,00 лв

SG-713 Цифров безжичен МУК

 • Лесна и проста инсталция за прозорци и врати.
 • СPU управление на скачащия код и ID разпознаване без DIP ключета.
 • Малка консумация.
 • LED индикация за тест и паднала батерия.
 • Мониторинг за отворено/затворено. При отворен - не се въоръжава панела!
 • Супер литиева батерия за 5 години работа.
 • Голямо покритие на излъчване.
 • Цена 19,00 лв

SG-710 Цифров безжичен дистанционен контрол

 • Въоръжава/разоражава панела.
 • Паник бутон.
 • Живот на батерията 2 години.
 • Обхат на действие до 150 м в свободно и открито пространство.
 • Цена 10,00 лв

SG-910 GSM комуникационен модул

 • Съвместим със стандартни контролни панели, особено с тези, които ползва Contact ID формат, може напълно да предава всички събития.
 • Използва се за първичен или резервен комуникатор.
 • Два програмируеми входа.
 • Два програмируеми изхода - PGM open collector.
 • Позволява изпращането на 13 преварително програмирани текстови съобщениия в случай на алармена ситуация.
 • 4 програмируеми телефонни номера.
 • До 8 телефонни номера за контрол на програмируемите му изходи.
 • Просто програмиране чрез мобилен телефон.
 • 3 Светодиодни индикатра за силата на полето и режим на действие.
 • Дистанционно въоръжаване/разоръжаване на панела.
 • Цена 117,00 лв

 

ОБРАТНО ГОРЕ