SMART BUS контролни панели и аксесоари за тях

 

Системите от серия 9000 предлагат най-високата степен на защита за луксозни къщи, банки, обществени сгради и всякакви места, нуждаещи се от висока степен на защита. Конструирани са лесно използване от потребителите, модулният им концепт улеснява инсталацията и подържането им. Разширение на системата е възможно с добавяне на модул, където и да е в BUS линията във всякаква комбинация. Всички модули могат дистанционно да се програмират от клавиатура или със софуеър. Програмният софуеър се предоставя безплатно.

 

 

SG-9192 192 зонов BUS система панел - Максимална дължина на линията 3 км

 • 8 Основни програмируеми зони на платката, чрез дублиране - 16 зони.
 • Разширяване до 192 зони чрез добавяне на зонов разширителен модул SG-EM16-192. Всеки модул осигурява допълнително 8/16 зони.
 • Отделна тамперна зона на платката.
 • Максимален брой зоново разширителни модули 23.
 • Максимален брой клавиатури 32. В едно разделение може да се включат до 8 клавиатури.
 • Съвместим с LCD/LED клавиатурите от 9000 серия.
 • 3 самостоятелни бутона за нападение, пожар и медицинска помощ.
 • Нормално активиране, Активиране с присъствие (Stay), Двойно активиране, Принудително активиране, Активиране само с един бутон, Автоматично активиране, Активиране с ключ.
 • 4 Програмируеми клеми (PGM).
 • 240 потребителски кода.
 • Запис на 512 събития.
 • Максимален брой разделения 8, всяко с отделен номер.
 • 3 различни номера за комуникация с мониторинг приемник.
 • Безплатен софтуеър за програмиране.
 • SG-9192 с LCD Клавиатура SG-LCD9000 - 199,00 лв

 

SG-90048 48 зонов BUS система панел - Максимална дължина на линията 3 км

 • 8 Основни програмируеми зони на платката, чрез дублиране - 16 зони.
 • Отделна тамперна зона на платката.
 • Разширяване до 48 зони с разширителни модули.
 • Максимален брой зоново разширителни модули 8
 • Максимален брой разделения 8, всяко с отделен номер.
 • Съвместим с LCD/LED клавиатурите от 9000 серия.
 • 3 самостоятелни бутона за нападение, пожар и медицинска помощ.
 • Нормално активиране, Активиране с присъствие (Stay), Двойно активиране, Принудително активиране, Активиране само с един бутон, Автоматично активиране, Активиране с ключ.
 • 4 Програмируеми клеми (PGM).
 • 64 потребителски кода.
 • Запис на 512 събития.
 • 3 различни номера за комуникация с мониторинг приемник.
 • Безплатен софтуеър за програмиране.
 • SG-9192 с LCD Клавиатура SG-LCD9000 - 149,00 лв

 

SG-EM16-48 8/16 зонов разширител за SG-9048

 • EM16-192 е микропроцесорно управляем 8/16 зонов разширител за панел SG-192.
 • Максимално 23 разширители EM16-192 могат да се включат за общо 192 зони без дублиране.
 • Всеки разширител има тампер ключ и изолатор на захранване, което го прави идеален за използване в отдалечени от основния панел места.
 • Най-далечното разстояние от модул до панела е 750 метра.
 • Цена 56,00 лв

SG-EM16-48 8/16 зонов разширител за SG-9048

 • EM16-48 8/16 е микропроцесорно управляем 8/16 зонов разширител за панел SG-9048.
 • Максимално 5 разширители могат да бъдат включвани за обще 48 отделни зони.
 • Най-далечното разстояние от модул до панела е 750 метра.
 • Цена 44,00 лв

SG-PP8 Мултиадресен BUS разширител

SG-PP8 е микропроцесорно управляем мултиадресен BUS интерфейс за панелите SG-9048 и SG-9192. Тази система чрез двужична двупосочна комуникация позволява адресиране на до 255 отделни адреса (SG-EM1 зони). Броят на адресите обаче се ограничава от възможностите на броя на зоните на панелите. Използва се предимно за свързване на особено големи разстояния - над 750 м.

 

 • Три кръга могат да свързват отделни адресни зони.
 • Общия брой адресите се разпределя между трите кръга.
 • Всеки кръг може да бъде максимално до 3 км дълъг.
 • Разширява панела SG-9048 до 48 зони и SG-9192 до 192 зони.
 • Разширява до 48 програмируеми изхода.
 • Цена 80,00 лв

SG-EM1 Еднозонов адресен блок

 

 • SG-EM1 е микропроцесорно управляема едноадресна зона за свързване с мултиадресен разширител SG-PP8.
 • Галванчно развързаното захранване от позволява до 3 км отстояние.
 • Съвместим с мултиадресния BUS разширител SG-PP8.
 • Изолационно напрежение:2500Vrms
 • Светодиодна индикация за проблеми в BUS линията.
 • Светодиодна индикация за аларма и тампер нарушение.
 • Използува резистор в края на линията 2.2k ohm.
 • Цена 24,00 лв

SG-OM8-1 Разширител с 8 изходи и принтер интерфейс

 • Принтер интерфейс за панели SG-9048 и  SG-192.
 • Микропроцесорно управляем разширител на изходи
 • 8 тригерни изходи (PGM).
 • 8 такива модули могат да се добавят за общо 64 изхода.
 • Всеки изход може отделно да се програмира.
 • Допълнителен вход за самостоятелно захранване за самостоятелно използване на отдалечено място.
 • Паралелен принтърен интерфейс за разпечатка на съдържанието на комуникационната активност
 • Цена 66,00

SG-OM8-2 Релеен разширител

 • Изходящ интерфейс за панели SG-9048 и  SG-192.
 • Микропроцесорно управляем 7 релеен разширител на изходи.
 • Сухи нормално отворени/затворени контакти.
 • 8 модула могат да бъдат свързани към един панел.
 • Допълнителен изход (PGM) с малък изходящ ток.
 • Допълнителен вход за самостоятелно захранване за самостоятелно използване на отдалечено място.
 • Цена 66,00

SG-483 Изнесено захранване и BUS разширител

 • Изнесено захранване изход - 12V 3A DC, вход 16,5VAC
 • Три програмируеми изхода и един изход за сирена.
 • Програмируемите изходи може да се ползват като допълнително захранвания, пожарни детектори1 сирени и др
 • Максимално 8 захранващи модула могат да бъдат свързани към панела за общо 32 изхода - 24 програмируеми и 8 за сирени. .
 • Цена 66,00

 

ОБРАТНО ГОРЕ